42.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας μέσω 8 ανοικτών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ με επιχορήγηση έως και 100% μισθού και εισφορών

42.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις  εργασίας  μέσω 8 ανοικτών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ με επιχορήγηση έως και 100% μισθού και εισφορών

Για να δείτε την Ανακοίνωση Τύπου πατήστε εδώ

Για να δείτε τα 8 Ανοιχτά Προγράμματα Απασχόλησης πατήστε εδώ