Ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων προσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α στο κτίριο που στεγάζεται η ΕΠΑ.Σ. Ελευσίνας"

Τεύχη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο "Υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων προσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α στο κτίριο που στεγάζεται η ΕΠΑ.Σ. Ελευσίνας"

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ