Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης για τα κτίρια των υπηρεσιών ΠΔΗ ΟΑΕΔ από 1/7/2021 έως 31/8/2021

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών φύλαξης για τα κτίρια των υπηρεσιών ΠΔΗ ΟΑΕΔ από 1/7/2021 έως 31/8/2021

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα