ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1Α/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1Α/2019 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ3/2018) Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση Απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1Α/2019

                                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΣΟΧ1Α/2019.

Ανακοινώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής  ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σύμφωνα με την ΣΟΧ1Α/2019 καθορίζεται από την  3/4/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:30 π.μ. μέχρι και την 12/4/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ.