Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης ανέργων του «Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

02-01-2019  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

02-01-2019 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων 

02-01-2019 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων

02-01-2019  Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων