Πράξη: «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Καβάλας» - Κωδικός ΟΠΣ: 5000531

Πράξη: «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Καβάλας»

 

Η πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δικαιούχος: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Κωδικός ΟΠΣ: 5000531

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Άξονας Προτεραιότητας: Υποδομές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής

Προϋπολογισμός Μελέτης: 6.300.000,00€

Προϋπολογισμός Σύμβασης: 4.339.108,19€

 

Στόχος της Πράξης : Αναβάθμιση Υποδομών Υγείας και Κοινωνικής φροντίδας.

 

Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης:

Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Καβάλας, δυναμικότητας 100 βρεφών/νηπίων  στην περιοχή ''Περιγιάλι'' Καβάλας, στο Ο.Τ. Γ793, συνολικής επιφάνειας δόμησης περίπου 1.794,00 μ2 (Βρεφονηπιακός Σταθμός και Γυμναστήριο).

Α. Κτίριο Βρεφονηπιακού Σταθμού

Το κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού αναπτύσσεται σε ένα ισόγειο επίπεδο, με εξώστες και ημιυπαίθριους χώρους ενώ διαθέτει και υπόγειο. Το ισόγειο χωρίζεται σε δύο πτέρυγες που συνδέονται στην περιοχή της κεντρικής εισόδου και περιλαμβάνει η πρώτη χώρους γραφείων, ιατρείο, χώρους υγιεινής κοινού και προσωπικού, χώρο για τα παιδικά καροτσάκια, δύο λειτουργικές ενότητες νηπίων 1,5–3,5 ετών, δύο λειτουργικές ενότητες βρεφών με τους ανάλογους χώρους υποστήριξης, λινοθήκη, κλιμακοστάσιο προς το υπόγειο. Η δεύτερη πτέρυγα περιλαμβάνει το παρασκευαστήριο (κουζίνα) με αποθήκη ημέρας, το εστιατόριο των παιδιών, το γραφείο της διεύθυνσης με ξεχωριστό αρχείο, τους χώρους προσωπικού, κλιμακοστάσιο προς το υπόγειο και το δώμα (όπου τοποθετούνται ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπως κλιματιστικές μονάδες κλπ) και τους χώρους υγιεινής νηπίων και τρεις λειτουργικές ενότητες νηπίων ηλικίας 3,5–5 ετών, με τους ανάλογους χώρους υποστήριξης. Ο κεντρικός χώρος εισόδου χρησιμοποιείται και ως χώρος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

Το υπόγειο καλύπτει περίπου όλο το χώρο κάτωθεν του κυρίως κτιρίου. Οι ωφέλιμοι χώροι του αφορούν σε λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, μηχανοστάσιο πυρόσβεσης και άρδευσης, δεξαμενή νερού, πλυντήριο-σιδερωτήριο, χώρο στάθμευσης,  υποσταθμό ΔΕΗ κλπ ενώ στους διαδρόμους είναι εμφανείς οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, Πάνω από την ενιαία πλάκα του ισογείου τοποθετούνται ανεξάρτητες τετράρριχτες κεραμοσκεπείς στέγες, σε αντιστοιχία με τους κύριους χώρους, καθώς και ένα διαφώτιστο.

Β. Γυμναστήριο

Στο ενιαίο οικόπεδο κατασκευάζεται μικρό γυμναστήριο, περίπου 210,00 μ2 , για άθληση των χρηστών του Σταθμού το οποίο αποτελείται από έναν κύριο χώρο εκγύμνασης, χορού κλπ και χώρους αποδυτηρίων, αποθήκης και  wc .

Γ. Υπαίθριος χώρος

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, στο εσωτερικό τμήμα της αυλής, περιλαμβάνει στεγασμένα καθιστικά, μικρό ημικυκλικό αμφιθέατρο - καθιστικό, χώρο παιδικής χαράς και κήπο με ειδική φυτοτεχνική μελέτη, όλα κατάλληλα φωτισμένα.