Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών από το ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης του Δήμου Ελασσόνας, με τίτλο: «Βοηθός Μάγειρα».

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 17/03/2023, οι τελικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας, για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Βοηθός Μάγειρα», συνολικής διάρκειας διακοσίων πενήντα (250) ωρών.
Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΥΠΑ και του Δήμου Ελασσόνας και απευθύνεται σε ομάδα δεκαπέντε (15) ανέργων ωφελούμενων του Δήμου. Την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας.
Οι πίνακες περιλαμβάνουν τους επιτυχόντες της διαδικασίας αξιολόγησης, βάση των κριτηρίων επιλογής που περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 169419/13-02-2023 (ΑΔΑ:Ψ0264691Ω2-ΥΕΨ) Απόφαση Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr, στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή

Δείτε εδώ τους Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων