Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης στο Κ.Κ. Τρικάλων, με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη - Ζαχαροπλαστική»

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 7/11/2023, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη - Ζαχαροπλαστική», συνολικής διάρκειας 350 ωρών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δεκαπέντε (15) κρατούμενους στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΕΚ ΔΥΠΑ Λάρισας.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους πίνακες επιτυχόντων και αποκλειομένων με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 1092998/26/09/2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΤΓ4691Ω2-Σ7Κ) Απόφαση Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή

Δείτε εδώ τους Πίνακες Οριστικών Αποτελεσμάτων

 

Πρόσφατα Άρθρα