Αποτελέσματα πρωτοβάθμιας επιτροπής (Επαναπροκήρυξης) αξιολόγησης ενστάσεων υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών του ΚΕΚ Λαμίας, για τα προγράμματα της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώματος ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Διάσωση και Διάσχιση φαραγγιών>> και «Ορειβασία σε χειμερινό βουνό – προσανατολισμός και βασικές αρχές μετεωρολογίας»

Αποτελέσματα πρωτοβάθμιας επιτροπής (Επαναπροκήρυξης) αξιολόγησης ενστάσεων υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών του ΚΕΚ Λαμίας, για τα προγράμματα της 7ης  Ε.Μ.Α.Κ. του Πυροσβεστικού Σώματος ΠΕ.ΠΥ.Δ.   Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Διάσωση και Διάσχιση φαραγγιών>>  και «Ορειβασία σε χειμερινό βουνό – προσανατολισμός και βασικές αρχές μετεωρολογίας»

Για τ΄αποτελέσματα του προγράμματος" Διάσωση και Διάσχιση φαραγγιών" πατήστε εδώ

Για τ΄αποτελέσματα του προγράμματος "Ορειβασία σε χειμερινό βουνό – προσανατολισμός και βασικές αρχές μετεωρολογίας" πατήστε εδώ