Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών από το ΚΕΚ ΔΥΠΑ Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Εκμάθηση κομμωτικής τέχνης»

Αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 25/05/2023, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Εκμάθηση Κομμωτικής Τέχνης», συνολικής διάρκειας 250 ωρών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τριάντα (30) κρατούμενους (2 τμήματα των 15 ατόμων) στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΕΚ ΔΥΠΑ Άγιος Ιωάννης Ρέντη.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους πίνακες επιτυχόντων με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 506327/03-05-2023 Απόφαση Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Υποδιοικητή

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Πρόσφατα Άρθρα