Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος κατάρτισης, με θεματικό αντικείμενο «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού», διάρκειας 220 ωρών, από το ΚΕΚ Πάτρας.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών, για το πρόγραμμα κατάρτισης με θεματικό αντικείμενο «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού», διάρκειας 220 ωρών.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες και επιλαχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 132466/23-03-2022 Απόφαση Διοικητή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr/ στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή

Δείτε εδώ τον Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων