Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών για την υλοποίηση του Πιλοτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «REFLEX»

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 5 Απριλίου 2022, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών, για την υλοποίηση του Πιλοτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο: «REFLEX» (Recommending FLEXible learning for low skilled adults – Πρόταση ευέλικτης μάθησης για ενήλικες με χαμηλά προσόντα), με συντονιστή τον ΟΑΕΔ και συνεργαζόμενο το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Οι πίνακες που περιλαμβάνουν Επιτυχόντες, Επιλαχόντες και Απορριφθέντες, διαμορφώνονται με βάση τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 76707/09.03.2022 Απόφαση Διοικητή.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή

 

 

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα