Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομισθίων εκπαιδευτών του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κατάρτισης Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών, για το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 15/3/2024, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, για δεκαεπτά (17) ανέργους ωφελούμενους του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 256054/23-02-2024 (ΑΔΑ:9ΞΒΝ4691Ω2-Π95) Απόφαση Υποδιοικήτριας με θέμα: «Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. Δ.ΥΠ.Α. Ιωαννίνων, για την υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Κατάρτισης Αρωματικών – Φαρμακευτικών Φυτών του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α Ιωαννίνων σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ, συνολικής διάρκειας 295 ωρών, για δεκαεφτά (17) ανέργους ωφελούμενους του ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ».

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις»

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διαβάστε εδώ την απόφαση των αποτελεσμάτων

Πίνακες αποτελεσμάτων

Πρόσφατα Άρθρα