Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών του ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Βασική Εκπαίδευση Βιομηχανικού Εργάτη»

Αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 5/4/2024, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Βασική Εκπαίδευση Βιομηχανικού Εργάτη», συνολικής διάρκειας 230 ωρών, για δεκαοκτώ (18) εγγεγραμμένους ανέργους του μητρώου ανέργων της ΔΥΠΑ.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 373872/22-03-2024 (ΑΔΑ:Ψ4ΜΡ4691Ω2-8Θ0) Απόφαση Υποδιοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

Δείτε εδώ την απόφαση των αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τ΄αποτελέσματα

Πρόσφατα Άρθρα