Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης της επαναπροκήρυξης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος κατάρτισης, με θεματικό αντικείμενο «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού», διάρκειας 220 ωρών, από το ΚΕΚ Πάτρας

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτών, για το πρόγραμμα κατάρτισης με θεματικό αντικείμενο «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού», διάρκειας 220 ωρών.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 580808/07-07-2022 Απόφαση Διοικητή για την επαναπροκήρυξη του προγράμματος κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή

Δείτε εδώ τα Προσωρινά Αποτελέσματα

Πρόσφατα Άρθρα

"Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης της επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Πάτρας ,για την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος κατάρτισης με θεματικό αντικείμενο «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού».

arrow right
Αποτελέσματα Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης της επαναπροκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Πάτρας ,για την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος κατάρτισης με θεματικό αντικείμενο «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού
Περισσότερα