Αποτελέσματα Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για την πρόσληψη εκπαιδευτικού, ειδικού επιστημονικού & βοηθητικού προσωπικού για το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσ/νίκης για το σχολ. έτος 2022-2023

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, τα αποτελέσματα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών για την πρόσληψη εκπαιδευτικού, ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού για το «Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ)» για το σχολικό έτος 2022 - 2023.
Ο πίνακας περιλαμβάνει τους επιτυχόντες και επιλαχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 511169/22-06-2022 (ΑΔΑ: Ω3924691Ω2–Ψ0Ν) Απόφαση Διοικητή.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή

Δείτε εδώ τους Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων