Πρόσκληση για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που διαμένουν στην ίδια περιοχή κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2021

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων με τη διαδικασία της πρόσκλησης για την ανάθεση σε κατασκηνωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για τον παραθερισμό των παιδιών των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ που διαμένουν στην ίδια περιοχή κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2021, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, προϋπολογισμού «46.200,00» € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναληφθείσα υποχρέωση (497/20.05.2021), καλεί τουςενδιαφερόμενους την 25.06.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πμ, να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου επί της οδού , Λ Αθηνών αρ. 89 Ρίον Πατρών ΤΚ 265 00, προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών Διαδικασιών & Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

arrow right
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια προπληρωμένων φακέλλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, σύμφωνα με την περιγραφή των φακέλων και με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι κ΄ΙΙ.
Περισσότερα