ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

Για να δείτε την Πρόσκληση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ