Διαγωνισμός για Υπηρεσίες Καθαρισμού Π.Δ/νση Κ.&Δ. Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κ.&Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.