Διευκρινίση στο διαγωνισμό για την προμήθεια 70 Η/Υ της Σχολής Α.Μ.Ε.Α (Α.Σ 159677)

Διευκρινίση στο  διαγωνισμό για την προμήθεια 70 Η/Υ της Σχολής Α.Μ.Ε.Α (Α.Σ 159677)

 

 

Δείτε εδώ