Διόρθωση λάθους στην υπ αριθμ. 8259/08-04-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασίας κτιρίων Υπηρεσιών αρμοδιότητας ΠΔΑΝ

Διόρθωση λάθους στην υπ αριθμ. 8259/08-04-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης  και προστασίας κτιρίων Υπηρεσιών αρμοδιότητας ΠΔΑΝ.

Για να δείτε τη διόρθωση πατείστε εδώ.