Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για το πρόγραμμα "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης"

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων

13-05-2019 Δελτίο τύπου

13-05-2019 Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων

13-05-2019 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων  (Πίνακας Α)

13-05-2019 Οριστικός Πίνακας Επιλαχόντων (Πίνακας Β)

13-05-2019 Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων

Πρόσφατα Άρθρα