Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για το πρόγραμμα "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Ανάρτηση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων

25-04-2019 Δελτίο τύπου

25-04-2019 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων 

25-04-2019 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων
Προσοχή! Το σύνολο των επιλαχόντων του αρχείου excel με τίτλο Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων περιλαμβάνεται σε δύο φύλλα με τους εξής τίτλους: Export Worksheet και Export Worksheet2

25-04-2019 Προσωρινός Πϊνακας Αποκλειομένων

Πρόσφατα Άρθρα