Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 30/4/2024, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης ενστάσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Εκμάθηση Κομμωτικής Τέχνης», συνολικής διάρκειας 250 ωρών

Αναρτήθηκαν σήμερα Τρίτη 30/4/2024, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης ενστάσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Εκμάθηση Κομμωτικής Τέχνης», συνολικής διάρκειας 250 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε είκοσι (20) κρατούμενους του Σωφρονιστικού Καταστήματος Μαλανδρίνου, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, ενώ την ευθύνη υλοποίησής του έχει το ΚΔΒΜ ΔΥΠΑ Λαμίας.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους οριστικούς επιτυχόντες με σειρά κατάταξης, με βάση τα κριτήρια επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’αριθμ. 350726/15/03/2024 (ΑΔΑ:6ΗΠΧ4691Ω2-ΡΥΓ) Απόφαση Διοικητή της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση των αποτελεσμάτων

Δείτε εδώ τους Πίνακες

 

 

 

Πρόσφατα Άρθρα