Διαγωνισμός για την προμήθεια 537 tablets για τισ ανάγκες των ΕΠΑ.Σ. αρμοδιότητας Π.Δ. Αττικής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

που αφορά στην προμήθεια 537 tablets για την κάλυψη αναγκών των μαθητών των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, προϋπολογισμού 48.330,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 59.929,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

 

 

 

Δείτε εδώ το Τεύχος

Πρόσφατα Άρθρα