Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός κάτω των ορίων Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την "Προμήθεια tablets για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα της ΠΔΑΜΘ"

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός κάτω των ορίων Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την "Προμήθεια tablets για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης"

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ _ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (docx)
ΕΕΕΣ (PDF)
ΕΕΕΣ (XML)-αρχείο zip

Πρόσφατα Άρθρα