Ματαίωση διαγωνισμού ΑΣ 232136 για προμήθεια tablets για την κάλυψη αναγκών των μαθητών των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤABLETS ΠΔΑΤ

Πρόσφατα Άρθρα