Ματαίωση διαγωνισμού ΑΣ 231216 για προμήθεια tablets για την κάλυψη αναγκών των μαθητών των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πειραιώς & Νήσων

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TABLETS ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΤΗΣ ΠΔΠΝ ΤΗΣ ΔΥΠΑ

Πρόσφατα Άρθρα