Ματαίωση διαγωνισμού ΑΣ 233178 για προμήθεια tablets για την κάλυψη αναγκών των μαθητών των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας

Ματαίωση διαγωνισμού ΑΣ 233178 για προμήθεια tablets για την κάλυψη αναγκών των μαθητών των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Θεσσαλίας

δείτε το σχετικό έγγραφο

Πρόσφατα Άρθρα