Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

Έναρξη προγράμματος

Ξεκινά την Πέμπτη 5-10-2017, ώρα 15:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης 

04-10-2017 Δελτίο τύπου

04-10-2017 ΦΕΚ

04-10-2017 Δημόσια Πρόσκληση

04-10-2017 Απογραφικό δελτίο εισόδου

04-10-2017 Απογραφικό δελτίο εξόδου

06-10-2017 Εγχειρίδιο υποβολής αίτησης

13-07-2018 Εγκύκλιος Υποβολής Παραστατικών Μισθοδοσίας

26-10-2018 Ανακοίνωση προς ωφελούμενους Δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2014-2020

05-11-2018 Απόφαση Ένταξης

08-11-2018 Πρότυπο Απογραφικό Εισόδου ΠΑΝ

08-11-2018 Πρότυπο Απογραφικό Εξόδου ΠΑΝ

08-11-2018 Ενημερωτικό Ερωτηματολογίου

 

30-01-2019 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

19-06-2020 Τροποποίηση ΥΑ (ΦΕΚ 2333/Β/15-06-2020)

Πρόσφατα Άρθρα