Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Δ.ΥΠ.Α. Λαμίας, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη - Ζαχαροπλαστική», στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού

Αναρτήθηκε σήμερα Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο Κ.Ε.Κ. ΔΥΠΑ Λαμίας, για την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης με τίτλο: «Μαγειρική Τέχνη - Ζαχαροπλαστική», συνολικής διάρκειας 350 ωρών, για είκοσι (20) κρατούμενους του Καταστήματος Κράτησης Δομοκού.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Δείτε εδώ την Αίτηση Υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτή

Πρόσφατα Άρθρα