Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών σχετικά με την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2023

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών σχετικά με την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ.ΥΠ.Α Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2023.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσφατα Άρθρα