Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica Retail»

Έναρξη νέου προγράμματος

24-06-2019 Δελτίο τύπου

24-062019 Δημόσια Πρόσκληση

24-06-2019 ΦΕΚ 2400/Β/19-06-2019

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και ώρα 23:59

03-07-2019 Δελτίο τύπου

04-07-2019 Τροποποίηση της Πρόσκλησης