Επανάληψη πρόσκλησης για παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους ΒΝΣ του ΟΑΕΔ αρμοδιότητας ΠΔ Κεντρ. & Δυτ. Μακεδονιας 2021

Επαναληπτίκος Διαγωνισμός της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ. & Δ. Μακεδονίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (επανάληψη), για το έργο που αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Δ. Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” , για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.320,00 €

Για να δείτε το πλήρες κειμενο πατήστε εδώ