Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αρμοδιότητας Π.Δ.Α.&Ν.

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αρμοδιότητας Π.Δ.Α.&Ν. Για να δείτε την πρόσκληση πατείστε εδώ.