ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΠΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2017

Προµήθεια 70.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του ΚΕΤΕΚ
ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΠΑΣ) του Οργανισµού για το έτος 2017», αρµοδιότητας Περ/κής ∆/νσης Μακεδονίας και
χωρικής αρµοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης ποσού
59.500,00€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 73.780,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

Για να διαβάσετε το πλήρες  το κειμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ