Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών για την υλοποίηση ενός (1) προγράμματος κατάρτισης με θεματικό αντικείμενο «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού», στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δ.ΥΠ.Α. με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ ΑΕ»)

Αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022, η επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Πάτρας, για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης με θεματικό αντικείμενο «Λεμβούχοι για το Σπήλαιο Διρού», συνολικής διάρκειας 220 ωρών διδασκαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α., https://www.dypa.gov.gr στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις».

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Απόφαση Διοικητή

Δείτε εδώ την Αίτηση Υποψήφιου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτή