Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση 2 προγραμμάτων κατάρτισης, 30 κρατουμένων στo Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας, με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων».

Αναρτήθηκε σήμερα, Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, η επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων, για την υλοποίηση δύο (2) προγραμμάτων κατάρτισης, τριάντα (30) κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας, που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης, με τίτλο: «Συντηρητές Κτιρίων», διάρκειας 250 ωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στην ενότητα “Νέα και Ανακοινώσεις”.

 

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ την Επαναπροκήρυξη