Επανεκλογή του Διοικητή του ΟΑΕΔ στη θέση του A’ Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επανεκλογή του Διοικητή του ΟΑΕΔ στη θέση του A’ Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (PES Network)

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (European Network of Public Employment Services – PES Network), ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης επανεκλέχθηκε ομόφωνα στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου (First Vice Chair) για δεύτερη θητεία, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2023. Η πρώτη θητεία του ξεκίνησε το 2019, όταν για πρώτη φορά εξελέγη Έλληνας επικεφαλής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε αυτή τη θέση.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης ιδρύθηκε με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου το 2014 και αποτελείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας, αλλά και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του Δικτύου είναι να προωθήσει τη συνεργασία, τη διάχυση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των μελών της, καθώς επίσης να επεξεργάζεται προτάσεις και κατευθύνσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα βελτιώσουν και θα εκσυγχρονίσουν περαιτέρω  τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο δίκτυο, ο ΟΑΕΔ έχει υλοποιήσει πρόγραμμα αμοιβαίας βοήθειας (Mutual Assistance Project) σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) της Εσθονίας (Eesti Töötukassa) για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη βελτίωση διαδικασιών σύζευξης όσων αναζητούν εργασία με τις επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζομένους, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τον τρίτο κύκλο συγκριτικής μάθησης (benchlearning) που αποτελεί μια εντατική διαδικασία αξιολόγησης σε οργανωτικό, λειτουργικό και επιχειρησιακό επίπεδο από άλλες ευρωπαϊκές ΔΥΑ.

Η στενότερη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές ΔΥΑ και η αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στο δίκτυο, αποτελούν προτεραιότητα για τον Οργανισμό, με στόχο την ανάπτυξη ισχυρών συμπράξεων και δράσεων προς όφελος του εργατικού δυναμικού της χώρας και της Ευρώπης.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου