Επανέναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, για ένταξη στο Μητρώο των Παρόχων Κατάρτισης, αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ (Ε' φάση) για το πρόγραμμα των ανέργων

Από σήμερα, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023, ξεκινάει εκ νέου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (Ε' φάσης), η οποία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 22.01.2023 στις 23:59 για τους Παρόχους Κατάρτισης, αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. για ένταξη στο αντίστοιχο Μητρώο Παρόχων του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»,στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης – NextGenerationEU.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50- 200 ωρών σε 120.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπές και οι Πάροχοι Κατάρτισης, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα ενταχθούν στο αντίστοιχο Μητρώο.

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση