ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Στην  ειδικότητα “Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων”, ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, που αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία εκτύπωσης και παράγει εργασίες όπως  βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, έντυπα, αφίσες με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και μηχανών εκτύπωσης.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων” θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν τον εξοπλισμό και τα υλικά που απαιτούνται για τη λήψη και εκτύπωση φωτογραφικού υλικού
 • ν’ αναγνωρίζουν τις βασικές συσκευές ενός υπολογιστικού συστήματος Η/Υ, τις δυνατότητές τους και τη χρήση τους
 • να χειρίζονται τον εξοπλισμό και τα υλικά, που απαιτούνται για την παραγωγή και επεξεργασία φωτογραφικού υλικού
 • να δημιουργούν μακέτες για εκτύπωση
 • να γνωρίζουν όλες τις μεθόδους εκτύπωσης, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά τους
 • να οργανώνουν την εργασία στα ανάλογα στάδια παραγωγής του εντύπου, ώστε να μπορούν να ελέγξουν το χρόνο ολοκλήρωσης, το κόστος και την ποιότητά της
 • να επιλέγουν τα υλικά ανάλογα με τη μέθοδο εκτύπωσης
 • να αξιολογούν και να ελέγχουν το αποτέλεσμα της εκτύπωσης
 • να εφαρμόζουν τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
 • να συντηρούν  τον  τεχνικό  εξοπλισμό  προκειμένου να τον διατηρούν σε καλή κατάσταση

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης στον πτυχιούχο:

 •  ως ελεύθερο επαγγελματία σε δικό του τυπογραφείο
 •  ως υπάλληλο:
  • σε τυπογραφεία
  • σε μονάδες εκτυπώσεων (βαθυτυπία, φλεξογραφία, ψηφιακές εκτυπώσεις, ofsset, μεταξοτυπία),
  • σε εταιρείες συσκευασίας, βιβλιοδετεία, γραφικών τεχνών, διαφημιστικές εταιρείες, εκδοτικούς οίκους,
  • σε Οργανισμούς του Δημόσιου (όπως, Εθνικό Τυπογραφείο), όπου προβλέπεται η ειδικότητα.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: