ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: