generic

Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες

 • Η ΔΥΠΑ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τους ανέργους και τις άνεργες που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και ειδικότερα σε όσους ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

  • Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)
  • Απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες
  • Αποφυλακισμένοι
  • Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
  • Θύματα Εμπορίας Ανθρώπων
  • Γυναίκες Θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας

  Τα Γραφεία Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΓΕ ΕΚΟ Αθήνας και Θεσσαλονίκης) προσφέρουν σε άνεργους ΕΚΟ υπηρεσίες:

  • ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με θέματα κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
  • υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να κατακτήσουν κοινωνική και οικονομική αυτονόμηση

  Για όλες τις υπόλοιπες Περιφερειακές ενότητες της Χώρας, καθώς επίσης και για τις περιοχές της Αττικής που ανήκουν στην αρμοδιοτητα των ΚΠΑ2 Μεγάρων, Ελευσίνας, Γλυφάδας, Λαυρίου, Μαρκοπούλου και Παλλήνης, οι άνεργοι ΕΚΟ εξυπηρετούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ.  

  Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται στους ανέργους, μετά την έκδοση του Δελτίου Ανεργίας τους και αφού συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από τους ίδιους το Ερωτηματολόγιο (PROFILING) σχετικά με το εργασιακό τους προφίλ και το οποίο θα έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό τους προφίλ.

  Εάν ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει παράλληλα με τη  διαδικασία εγγραφής σας στο μητρώο ανέργων να λάβετε υπ’ όψιν σας τις παρακάτω προϋποθέσεις, ώστε να ενταχθείτε στο ειδικό μητρώο ανέργων ΕΚΟ.

 • Εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
   • Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), είναι η κατοχή Γνωμάτευσης αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ. Η Γνωμάτευση ΚΕΠΑ θα πρέπει να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, καθώς και ικανότητα για εργασία. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ.

    Το Δελτίο Ανεργίας που εκδίδεται με βάση τη Γνωμάτευση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη της Γνωμάτευσης ΚΕΠΑ. Μετά τη λήξη της γνωμάτευσης ΚΕΠΑ και εφόσον το άτομο παραμένει άνεργος/η και θέλει να διατηρήσει το Δελτίο Ανεργίας ως άτομο με αναπηρία, θα πρέπει να προσκομίσει νέα γνωμάτευση αναπηρίας ΚΕΠΑ σε ισχύ.

 • Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Ατόμων Απεξαρτημένων από Εξαρτησιογόνες Ουσίες
   • Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ Ατόμων Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, είναι ο/η ενδιαφερόμενος/η να έχει στην κατοχή του ένα από τα ακόλουθα:

    • Βεβαίωση ολοκλήρωσης εγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης, με ή χωρίς υποκατάστατα. Εγκεκριμένα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης λειτουργούν στα ακόλουθα κέντρα: ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη».
    • Βεβαίωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η βρίσκεται στο Στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης και ο Φορέας Απεξάρτησης συναινεί στην έκδοση δελτίου ανεργίας με στόχο την ένταξη του/της στην αγορά εργασίας.
    • Βεβαίωση απεξάρτησης από αντίστοιχο Φορέα από χώρα της Ε.Ε. , με την προϋπόθεση ότι ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση αυτή να έχει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής.
 • Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Αποφυλακισμένων
   • Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ Ατόμων Αποφυλακισμένων είναι η κατοχή Αποφυλακιστήριου από την Επικράτεια ή από χώρα της Ε.Ε., όπου να αναφέρεται ότι έχει εκτιθεί ποινή μεγαλύτερη των 6 μηνών.

 • Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
   • Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ Ανέργων Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο είναι η κατοχή Εισηγητικής Έκθεσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Αγωγής ή Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων ή Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ή αρμοδίων Φορέων του Υπουργείου Υγείας ή των Νομαρχιών ή Δήμων ή άλλου αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Παρέμβασης ή του "Χαμόγελο του παιδιού" ή των Χωριών SOS ή άλλων ομόλογων Φορέων, όπου να βεβαιώνεται ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης της ΔΥΠΑ. Επιπλέον, απαιτείται και Βιβλιάριο Ανηλίκου για τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται.

 • Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων
   • Για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ ατόμων Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων απαιτείται η Πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, τόσο αμέσως μετά την κίνηση της ποινικής δίωξης, όσο και πριν ασκηθεί ποινική δίωξη. Στην τελευταία περίπτωση, για την έκδοση της εν λόγω Πράξης απαιτείται έγγραφη γνωμοδότηση, που συντάσσεται από δύο επιστήμονες με ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία ή σε Μονάδα Προστασίας και Αρωγής των άρθρων 2, 3 και 4 του Προεδρικού Διατάγματος 233/2003, ό­πως αυτό ισχύει, ή σε ΜΚΟ ή στο ΔΟΜ ή σε Διεθνείς Οργανώσεις ή σε άλλους εξειδικευμένους και αναγνωρισμένους από το Κράτος φορείς προστασίας και αρωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του προαναφερόμενου Π.Δ. 233/2003.

     
 • Στους ανέργους και τις άνεργες που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες παρέχονται Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

  • ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με θέματα κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας,
  • εξατομικευμένης υποστήριξης προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να κατακτήσουν κοινωνική και  οικονομική αυτονόμηση.

  Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται μετά την έκδοση του Δελτίου Ανεργίας και αφού συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από τον/την ίδιο/α τον/την άνεργο/η το Ερωτηματολόγιο (PROFILING) σχετικά με το εργασιακό του/της προφίλ και το οποίο θα έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό προφίλ του/της.

 • Υπηρεσία myOAEDlive: Δυνατότητα «ψηφιακού ραντεβού» για την εξυπηρέτηση ανέργων ΕΚΟ
 • Διαδικασία έναρξης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
   • Μετά την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ο/η άνεργος/η ΕΚΟ καλείται για συνέντευξη από εξειδικευμένο Εργασιακό Σύμβουλο με στόχο την διερεύνηση αναγκών του/της, την ψυχοκοινωνική και την εργασιακή του/της προετοιμασία.  

    Οι Εργασιακοί Σύμβουλοι  μέσα από την διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης - η οποία στηρίζεται στις βασικές αρχές της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής - λαμβάνουν υπόψη :

    • τις ιδιαίτερες ανάγκες  για κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των  ομάδων αυτών,

    • τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για κατάρτιση, τόσο με βάση το γνωστικό τους επίπεδο και την προηγούμενη εμπειρία τους, όσο και με βάση των σωματικών και ψυχολογικών τους δυνατοτήτων,

    • το βαθμό εργασιακής ετοιμότητας που διαθέτουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της προσωπικότητας τους και των ειδικών αναγκών τους

    Με βάση τα παραπάνω, οι εργασιακοί σύμβουλοι προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες / δράσεις με στόχο την ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τη διασύνδεση τους με τις ενεργητικές μορφές απασχόλησης, τη σύζευξη προσφοράς–ζήτησης εργασίας ή/και την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

    Η συνέντευξη των ανέργων ΕΚΟ με τους Εργασιακούς Συμβούλους, βασίζεται στην ανάπτυξη σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοαποδοχής και επικεντρώνεται στην διερεύνηση των ατομικών αναγκών και των επιθυμιών του ατόμου, προκειμένου να καθοριστούν οι στόχοι και το πλαίσιο της συνεργασίας τους.

    Η διαδικασία των συνεντεύξεων μπορεί να επαναλαμβάνεται ανα τακτά χρονικά διαστήματα, η συχνότητα των οποίων εξαρτάται από τις ατομικές ανάγκες της/του κάθε ανέργου.

    Δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών και χαρακτηριστικών των ανέργων ΕΚΟ, απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες - κλειδιά για την ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των ατόμων, προκειμένου να επιτευχθεί τόσο η ένταξη τους,  όσο και η παραμονή τους  στην αγορά εργασίας.

 • Διάρθρωση Υπηρεσιών Συμβουλευτικής ΕΚΟ
   • Οι Εργασιακοί Σύμβουλοι που απευθύνονται σε ανέργους Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων αναπτύσσουν τις ακόλουθες υποστηρικτικές δράσεις:

    • Σχεδιασμός- Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης
     • Καταγραφή και διάγνωση προσωπικών χαρακτηριστικών / ιδιαιτεροτήτων, αιτιών αποκλεισμού, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων / δεξιοτήτων, κινήτρων για εργασία κλπ
     • Αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, στοιχείων προσωπικότητας
     • Προσδιορισμός στόχων, οριοθέτηση διαδικασίας υλοποίησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης

    Το Ατομικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει επιπλέον μια σειρά συμπληρωματικών υποστηρικτικών ενεργειών, αξιολογείται σε διάφορες χρονικές στιγμές σε όλη τη διαδικασία ενίσχυσης του ανέργου και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου.

    • Προσωπική Ενδυνάμωση – Ενεργοποίηση
     • Ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική του ατόμου
     • Δράσεις ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης του και της αυτοεκτίμησης του
     • Υποστήριξη για την αντιμετώπιση οικογενειακών ή άλλων προβλημάτων που συμβάλλουν στον κοινωνικό του αποκλεισμό
    • Επαγγελματική Ενδυνάμωση
     • Παροχή επαγγελματικής πληροφόρησης (τάσεις αγοράς, ειδικά προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, θέσεις εργασίας)
     • Παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού
     • Δημιουργία επαγγελματικού πλάνου καριέρας
     • Εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας και διατήρησης θέσης εργασίας
     • Καθοδήγηση σε ενδεδειγμένες επιλογές στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το προφίλ και τις ανάγκες / επιθυμίες του ατόμου
     • Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων
    • Ένταξη στην αγορά εργασίας:
     • Τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση εργασίας
     • Συμβουλευτική σε εργαζόμενο και εργοδότη με στόχο την διευκόλυνση της πορείας προσαρμογής του ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ώστε να αποτελέσει μια βιώσιμη θέση απασχόλησης
     • Συμβουλευτική στο νέο ελεύθερο επαγγελματία για την ανάπτυξη νέας επιχείρησης και την επίλυση τυχόν δυσκολιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
     • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση  της εξελικτικής πορείας του ατόμου στην αγορά εργασίας είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας
 • Για την προώθηση στην απασχόληση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, ο  ΟΑΕΔ υλοποιεί στοχευμένο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών.  Μέσα από την παροχή ισχυρών κινήτρων προς τους εργοδότες, ο ΟΑΕΔ επιδιώκει να ενταχθούν σε θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης 1.200 άνεργοι ΕΚΟ, σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών.  Η διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι 12μηνη, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.

  Μέσω του εν λόγω προγράμματος, ο ΟΑΕΔ παρέχει ισχυρά κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων ΕΚΟ και είναι τα ακόλουθα:

  1. Επιχορήγηση νέας θέσης εργασίας στο 90% του συνολικού κόστους (μισθολογικού και μη μισθολογικού όπου και συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα), με μέγιστο ποσό επιχορήγησης 800€ για θέση πλήρους απασχόλησης και 400€ μηνιαίως για θέση μερικής απασχόλησης.
  2. Χωρίς δέσμευση απασχόλησης μετά τη λήξη της επιχορήγησης.
  3. Δυνατότητα πρόσληψης ανέργων ΑμεΑ από Δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και από Επιχειρήσεις των Δήμων και των Περιφερειών.
  4. Επιπλέον Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας: εδώ μπορούν να ενταχθούν οι Επιχειρήσεις, οι Συνεταιρισμοί, οι Επιχειρήσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμοί που εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εργονομικής Διευθέτησης στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρίες στο χώρο εργασίας τους. Ο Οργανισμός συμμετέχει σε ποσοστό 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας (προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις, προσαρμογή του χώρου εργασίας, ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για άτομα με αναπηρία και λοιπές διευθετήσεις) και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.
 • Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ
   • Ο ΟΑΕΔ διαθέτει δύο δομές κατάρτισης Ειδικής Αγωγής:

    Τη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών  και τo Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.K.E.K. AμεΑ Θεσσαλονίκης)  

    Οι δομές αυτές στοχεύουν στην επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) και κοινωνικοποίηση ανέργων ατόμων με αναπηρία και κατ’ επέκταση στην απασχόλησή τους στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Παράλληλα οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη από Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχίατρο κ.α.).

 • Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία (Σχολή ΑμεΑ Αθηνών)
   • Διεύθυνση : Λ. Γαλατσίου 19,  11141 Αθήνα, Τηλ/Fax: 210-2110878, 210-2110640

    Email: sxamea@oaed.gr             

   • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

    Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία λειτουργεί από το 1990 επί της οδού Λ. Γαλατσίου 19 προσφέροντας υπηρεσίες στο χώρο της κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

    Τα προγράμματα κατάρτισης που λειτουργούν στη Σχολή στοχεύουν στην επαγγελματική εξειδίκευση ανέργων ατόμων με αναπηρίες  σε ειδικότητες που συνάδουν με την ιδιαιτερότητά τους, έτσι ώστε οι απόφοιτοι/ες να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ή να αυτοαπασχοληθούν όταν βγουν στην αγορά εργασίας.

    Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι/ες, παρακολουθούνται από την ομάδα ειδικού επιστημονικού προσωπικού που τους παρέχουν συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (ΣΥΥ) στη διάρκεια της φοίτησής τους, ώστε να ενισχυθούν ως προς τις δεξιότητές τους και να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας.

    Η φοίτηση διαρκεί δυο σχολικά έτη (1.800 ώρες εκπαίδευσης) και είναι επιδοτούμενη.

   • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

    Τα προγράμματα της Σχολής απευθύνονται:

    1. Σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (με βάση την ισχύουσα γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ΙΚΑ ή απόφαση ΚΕΠΑ) ηλικίας 18-58 ετών ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, εθνικότητας και με παθήσεις όπως:

    • Σωματικές αναπηρίες
    • Κινητικά προβλήματα
    • Οργανικές ανεπάρκειες (καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, λευχαιμία, καρκίνο, ηπατίτιδα Β, σκλήρυνση κατά πλάκας, AIDS κλπ)
    • Κώφωση-Βαρηκοΐα
    • Ελαφρά Νοητική υστέρηση
    • Ολική ή μερική τύφλωση (Φοίτηση στο Φάρο Τυφλών)
    • Ψυχικές παθήσεις
    1. Σε  Έλληνες/δες υπηκόους ή ομογενείς, καθώς και αλλοδαπούς/ες που γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ή κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της ελληνικής τουλάχιστον Β επιπέδου επιπέδου.

    1. Σε υποψηφίους/ες οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών τα τελευταία τέσσερα (4) χρόνια.

    Σε περίπτωση επαναφοίτησης ο/η καταρτιζόμενος/η δεν δικαιούται το ωριαίο επίδομα κατάρτισης  και καλύπτει μόνο τυχόν κενές θέσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί  από υποψήφιους/ες που παρακολουθούν στο ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών για πρώτη φορά.

    Διαχρονικά, από την ίδρυση της σχολής ΑμεΑ Αθηνών δεν συμπεριλαμβάνονταν στις προκηρύξεις ΑμεΑ με ψυχική ασθένεια, γεγονός που οφειλόταν στην έλλειψη του κατάλληλου προσωπικού και υποδομής για την υποστήριξη της εν λόγω ομάδας ατόμων. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και μετά, γίνεται εισαγωγή σπουδαστών με ψυχική αναπηρία με την καθοδήγηση και επίβλεψη ειδικής διεπιστημονικής ομάδας εργασίας του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα / Καισαριανής της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αιγινήτειου Νοσοκομείου.

   • ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    Η Σχολή στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία τόσο στην κατάρτιση ατόμων με αναπηρία, όσο και στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλεύτριες και διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας).

    Οι παρεχόμενες Ενέργειες των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) στοχεύουν στην ενδυνάμωση και εμψύχωση των καταρτιζομένων τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης όσο και  πριν από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

   • ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

    Οι καταρτιζόμενοι/ες τοποθετούνται στα προγράμματα κατόπιν επιλογής και ανάλογα με τις δεξιότητες, την πάθηση και τις γραμματικές τους γνώσεις.

     

    • ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

    Το πρόγραμμα στοχεύει να αποκτήσει ο απόφοιτος τις βασικές γνώσεις της ξυλουργικής (κατασκευή απλών επίπλων, τραπεζιών, καρεκλών κλπ) και κατασκευής ξυλόγλυπτων έργων.