Ανακοίνωση - Ενημέρωση για ενδεχόμενη δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-Services) της ΔΥΠΑ λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

Ενημέρωση για ενδεχόμενη δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-Services) της ΔΥΠΑ λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

 

Αύριο, Σάββατο 1η Ιουνίου από τις 12:00μμ, στο πλαίσιο εργασιών επισκευής υποσταθμού μέσης τάσης, πρόκειται να διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο κτίριο της Διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι λόγω της διακοπής ηλεκτροδότησης, ενδέχεται να υπάρξει δυσχέρεια στη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-Services) της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα έως 2 ωρών.

Σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας των εργασιών όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα επαναλειτουργήσουν κανονικά.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση