Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, για την ειδικότητα ΔΕ.06.01 Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας, της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Αιγάλεω ΟΑΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σήμερα, Παρασκευή 18/02/2022, αναρτήθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για την ειδικότητα ΔΕ.06.01 Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας, της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Αιγάλεω, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, σχολικού έτους 2021-2022. Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν την κατάταξή τους με τον αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 21/02/2022, έως και την Τετάρτη 23/02/2022.
Η υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/ekpaideutes-epaggelmatikon-skholon-epas-matheteias-tou-oaed
Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ (επιλέγετε το πεδίο ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ).

1.Δείτε εδώ προσωρινούς πίνακες αξιολόγηση Νοηματικής

2.Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων ΕΠΑΣ Αιγάλεω