Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Καβάλας

Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Καβάλας, στη θέση "Περιγιάλι", δυναμικότητας 100 παιδιών, προϋπολογισμού 4.347.000,02 €, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.