Αποτελέσματα Β΄βαθμιας επιτροπής ενστάσεων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων (Σύστημα Φθοριούχων αερίων κλιματισμού)

Τελικοί πίνακες αξιολόγησης υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για το πρόγραμμα Συστήματα φθοριούχων αερίων κλιματισμού αυτοκινήτων 

Για να κατεβάσετε τους πίνακες πατήστε εδώ