Διαγωνισμός για Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δνσης Μακεδονίας για το διάστημα από 1/6/2022 έως 30/6/2022

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ /νσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα από 01/06/2022 έως 30/06/2022, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 16.975,90 € πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 21.050,11 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση