Διευκρινίσεις σχετικά με την διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες ΑΣ : 146150

Διευκρινίσεις σχετικά με την διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες  ΑΣ : 146150 δείτε τις διευκρινίσεις

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα