Διευκρινήσεις (νέο) σχετικά με την διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης του ΟΑΕΔ (ΑΣ: 145914)

Διευκρινήσεις (2) σχετικά με την διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΟΑΕΔ για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα (12) μήνες ΑΣ:145914

Δείτε τις διευκρινίσεις

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα